niewidzialnareka.org
partnerzy akcji mapa pomocy
idea akcji strona główna
ZASADY POMOCY
1. Zapewniamy, iż informacje, jak również dane przekazane w ramach akcji newidzialnareka.org nie będą wykorzystane dla celów innych niż związanych z wyżej wymienioną akcją. Służą jedynie do wysyłki zapotrzebowania i kontaktu z osobą odpowiedzialną. Ogólne dane związane z wielkością pomocy oraz miejscem dostarczenia umieszczone zostają na mapie pomocy stanowiącej integralną część akcji. 2. Zobowiązujemy się nie rozpowszechniać ani nie udostępniać nieuprawnionym osobom trzecim danych zgłaszającego (dotyczy osoby lub podmiotu, który zgłasza daną placówkę do skorzystania ze wsparcia firmy CLOVIN w ramach niewidzialnareka.org stworzonej przez firmę CLOVIN S.A.). 3. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z osobą zgłaszająca nasz koordynator, który zweryfikuje zapotrzebowanie i potwierdzi miejsce dostarczenia towaru. 4. Obdarowany podmiot/osoba jest zobowiązana do zwrotu podpisanego dokumentu, poświadczającego dostarczenie przesyłki i przyjęcie darowizny. Akceptowana jest także forma mailowego potwierdzenia (bez odręcznego podpisu), o ile w treści maila potwierdzającego znajduje się odwołanie do dokumentu (w tym do jego numeru i daty), poświadczającego dostarczenie przesyłki i przyjęcie darowizny. 5.Wszelkie kwestie podatkowe, dotyczące podmiotu/osoby obdarowanej, związane z otrzymaniem darowizny, są po stronie podmiotu/osoby obdarowanej.

POMAGAMY RATOWNIKOM I SZPITALOM!

mapa pomocy partnerzy akcji idea akcji
niewidzialnareka.org ZASADY POMOCY
1. Zapewniamy, iż informacje, jak również dane przekazane w ramach akcji newidzialnareka.org nie będą wykorzystane dla celów innych niż związanych z wyżej wymienioną akcją. Służą jedynie do wysyłki zapotrzebowania i kontaktu z osobą odpowiedzialną. Ogólne dane związane z wielkością pomocy oraz miejscem dostarczenia umieszczone zostają na mapie pomocy stanowiącej integralną część akcji. 2. Zobowiązujemy się nie rozpowszechniać ani nie udostępniać nieuprawnionym osobom trzecim danych zgłaszającego (dotyczy osoby lub podmiotu, który zgłasza daną placówkę do skorzystania ze wsparcia firmy CLOVIN w ramach niewidzialnareka.org stworzonej przez firmę CLOVIN S.A.). 3. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z osobą zgłaszająca nasz koordynator, który zweryfikuje zapotrzebowanie i potwierdzi miejsce dostarczenia towaru. 4. Obdarowany podmiot/osoba jest zobowiązana do zwrotu podpisanego dokumentu, poświadczającego dostarczenie przesyłki i przyjęcie darowizny. Akceptowana jest także forma mailowego potwierdzenia (bez odręcznego podpisu), o ile w treści maila potwierdzającego znajduje się odwołanie do dokumentu (w tym do jego numeru i daty), poświadczającego dostarczenie przesyłki i przyjęcie darowizny. 5.Wszelkie kwestie podatkowe, dotyczące podmiotu/osoby obdarowanej, związane z otrzymaniem darowizny, są po stronie podmiotu/osoby obdarowanej.
strona główna